บทความประจำ:

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมพระเกียรติ     หนังสือพิมพ์ เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ฟันธง ทุกทิศ ทันที สรรหาสาระเพื่อสังคมใหม่.

ข่าวภูมิภาค

 

อบรมแกนนำสร้างฝายชะลอน้ำถวายในหลวง


          จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี และศูนย์เรียนรู้ค่ายสุรสีห์ ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรี จัดอบรมแก่นนำหัวหน้าราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น 13 อำเภอ จำนวน 200 คน ในการสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ ( ฝายในหลวง ) ณ.ที่ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาเทิดหล้ามหาราช ค่ายสุรสีห์ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เมื่อ 17 พฤษภาคม 2555

 

          เมื่อเวลา 10.00 น.ที่ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาเทิดหล้ามหาราช ค่ายสุรสีห์ นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พล.ต.ณัฐ อินทรเจริญ ผบ.จทบ.กจ.ร่วมเป็นประธาน เปิดการอบรมการสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวทางพระราชดำริ ( ฝายในหลวง ) พ.อ.ภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ รอง.ผอ.รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงาน พ.อ.เยี่ยมชัย บุตรดาวงษ์ ผอ.ศูนย์เรียนรู้ค่ายสุรสีห์ ตามแนวพระราชปรัญา ผู้มีประสบการณ์ด้านการสร้างฝายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาแล้วมากมาย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อความชุ่มชื้นที่ถูกต้องตามหลักการที่ไม่ได้ยุ่งยากแต่อย่างไร และยังมีอาจารย์สรรเสริญ สุนทรทยาภิรมย์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่อดินเพื่อเกษตร มาให้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับผู้เป็นแกนนำอีกด้วย

 

          นายชัยวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ฯ เปิดเผยว่า จากปัญหาความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งก็ทำให้เกิดผลพวงทีทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนขึ้นอย่างในปัจจุบันนี้ ดังที่พวกเราก็ทราบกันดีอยู่แล้ว และไม่อาจที่จะปฏิเสธได้ในสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะด้วยน้ำมือของมนุษย์เราบางกลุ่ม ที่มีความเห็นแก่ตัวและเห็นแก่ได้ ที่ทำให้เกิดมีผลกระทบที่เป็นบริเวณกว้างขว้างกับคนและสัตว์ป่า ที่จำเป็นต้องพึ่งพาผืนป่าเพื่อเป็นแหล่งอาหาร

 

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเล็งเห็นปัญหาเหล่านี้มาโดยตลอด พระองค์จึงมีพระราชดำริ ให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักและร่วมกันฟื้นฟูความชุ่มชื้นกลับคืนสู่ผืนป่า โดยทรงพระราชทานแนวทางให้สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นขึ้น ในพื้นที่ต่าง ๆ และทำให้ผืนป่าที่เคยเสื่อมโทรมในหลายพื้นที่ ฟื้นสภาพกลับมาดังเดิม โดยเรียกว่าฝายชะลอน้ำ

 

          พ.อ.ภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ รอง.ผอ.รักษาความมั่นคงภายใน ฯ กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์ ที่มีการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ ที่ผ่านมา ทั้งจากความต้องการที่ทำกินของพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ หรือจากขบวนการของกลุ่มนายทุนและผู้มีอิทธิพลทั้งหลาย ที่ต้องการผลประโยชน์จากการตัดไม้ทำลายป่า และเข้าครอบครองพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ จากการขายต่อให้กับกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ทำให้สภาพพื้นที่ป่าจังหวัดกาญจนบุรี ได้เสื่อมโทรมลงในหลายพื้นที่ ก่อให้เกิดความแห้งแล้งขึ้นเป็นบริเวณกว้าง สัตว์ป่าทั้งสัตว์ใหญ่และสัตว์เล็ก ต้องขาดแคลนแหล่งอาหารและน้ำตามธรรมชาติที่เคยมี จึงพยายามดิ้นรนหาอาหารเพื่อความอยู่รอด ในที่สุดก็ออกมากัดกินพืชไร่ของเกษตรกร ที่มีพื้นที่ใกล้เคียง ทำความเสียหายให้กับผลผลิตที่ควรจะได้รับ ทั้ง ๆที่พื้นที่ของเกษตรกรเอง ก็ได้รับผลกระทบจากความแห้งแล้งอยู่แล้วเช่นเดียวกัน ความขัดแย้งที่สำคัญ และเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นคือ ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า ซึ่งบางเหตุการณ์นอกจากจะเสียผลผลิตแล้ว อาจสูญเสียถึงชีวิตได้ ไม่ว่าคนหรือช้างก็ตามที

 

          ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังที่กล่าวมาแล้ว การสร้างความชุมชื้นให้กับผืนป่าตั้งแต่ต้นทาง จึงเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นป่า สร้างแหล่งน้ำและอาหาร ทั้งคนและสัตว์ป่าให้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนตลอดไป..

 

นิคม / กาญจนบุรี / รายงาน