บทความประจำ:

หนังสือพิมพ์ เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ฟันธง ทุกทิศ ทันที สรรหาสาระเพื่อสังคมใหม่.

แผนงานโดยรวม

 

Big Image

การจำหน่าย วางแผง และสมาชิก  พิมพ์ 24 หน้า จำหน่ายฉบับละ 25 บาท วางให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล วางให้ครอบคลุมทุกแผงในจังหวัดเป้าหมาย คือเชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก นครสวรรค์ กาญจนบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี สงขลา และจังหวัดที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อบ้าน สมาชิก การหาสมาชิก มุ่งเน้นไปที่กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล และ อบต.) และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

 

 

สื่อหนังสือพิมพ์เพื่อคนรุ่นใหม่ที่เน้นข่าวสารที่มีสาระ ความรู้ เพื่อให้คุณไม่หลุดขอบโลกแห่งองค์ความรู้