บทความประจำ:

หนังสือพิมพ์ เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ฟันธง ทุกทิศ ทันที สรรหาสาระเพื่อสังคมใหม่.

Concept

 

Big Image

Concept สื่อหนังสือพิมพ์เพื่อคนรุ่นใหม่ที่เน้นข่าวสารที่มีสาระ ความรู้ เพื่อให้คุณไม่หลุดขอบโลกแห่งองค์ความรู้ เน้นข่าวที่สังคมสนใจ (Hunan Interest) ข่าวทั่วไป อาชญากรรม การศึกษา สาธารสุข สังคมเมือง เกษตร เศรษฐกิจ ธุรกิจ เป็นข่าวสารที่คุณต้องรู้ ข่าวที่สังคมสนใจ และข่าวที่เจามาเพื่อให้สังคมหันมาสนใจ เขตไทย จะคัดสรรมาให้อ่าน จะทำให้คุณรู้ทุกเรื่องไม่ตกกระแส เนื้อหาอ่านได้ง่ายมีสาระ ครอบคลุมทุกสังคม ทุกระดับ สำหรับสังคมไทยที่กำลังจะเปลี่ยนไปสู่สังคมแห่งสาระความรู้ (Knowledge Base Society) เขตไทยจะคัดสรรสาระที่จำเป็นสำหรับคุณ เพราะคุณต้องรู้...!!!

 

 

สื่อหนังสือพิมพ์เพื่อคนรุ่นใหม่ที่เน้นข่าวสารที่มีสาระ ความรู้ เพื่อให้คุณไม่หลุดขอบโลกแห่งองค์ความรู้